Doutor Cadaval, 3, Planta 2, Vigo
900 373 371
+ Aforro + Fácil + Rápido + Preto
  • Spanish
  • Galego
Doutor Cadaval, 3, Planta 2, Vigo (Pontevedra)

Gas natural en Galicia

Descubre todo sobre o gas con Máis Enerxía

Desde o desglose das condicións ata as taxas e impostos asociados, aquí atoparás unha guía clara e precisa. Exploraremos como se entrelazan os termos fixo e variable cos impostos e as normativas, para que poida ter unha visión completa da súa factura de gas.

Peaxes de acceso

RL1, RL2 e RL3

As peaxes de acceso son un compoñente crucial da factura do gas, destinadas a cubrir os gastos relacionados co mantemento e o acceso á infraestrutura de gas natural. Cada usuario está obrigado a pagar estas peaxes para garantir a súa conexión á rede de distribución de gas en España.

É fundamental ter en conta que a asignación a unha destas peaxes de acceso, xa sexa RL1, RL2 ou RL3, non é a elección do consumidor, esta determinación recae na distribuidora de gas. A distribuidora realiza este proceso de asignación a partir da análise detallada do patrón de consumo de cada vivenda. Este enfoque personalizado garante que a cada usuario se lle asigne a tarifa que mellor se adapte ás súas necesidades e características específicas.

RL1

A tarifa RL1 asígnase ás vivendas de consumo moderado, ata 5.000 kWh anuais. Normalmente inclúe auga quente e cociña.

RL2

Se o teu consumo está entre 5.000 e 15.000 kWh anuais, a distribuidora asignarache a tarifa RL2. Ademais de auga quente e cociña, o RL2 tamén abarca a calefacción.

RL3

A tarifa RL3 asígnase ás vivendas con consumos superiores a 15.000 kWh e ata 50,000 kWh anuais. Esta categoría está deseñada para satisfacer as demandas daquelas vivendas con alto consumo de gas.

En termos xerais, a maioría das vivendas están no rango entre RL1 e RL2 en taxas de acceso ao gas. Esta tendencia reflicte o patrón de consumo habitual que caracteriza á maioría dos fogares.

Desglose das peaxes de acceso

Termos fixos e variables

No mundo das facturas do gas, comprender as peaxes de acceso é fundamental para os consumidores. Estas peaxes, compoñentes esenciais da estrutura tarifaria, divídense en dúas partes importantes: o Término Fixo e o Término Variable.

Término fixo

A cantidade que paga para garantir o seu suministro, independentemente da cantidade de gas que consuma.

Término variable

Relacionado directamente coa cantidade de gas que consumes. A medida que aumenta o teu consumo, esta parte da factura aumenta proporcionalmente.

Unha guía clara para comprender os teus consumos e gastos

Decodificación da factura do gas

Comprender e ler unha factura de gas non ten que ser un enigma. De feito, é bastante semellante á factura da luz. Aquí presentamos algúns dos conceptos principais, sen complicacións, para que saibas exactamente o que estás mirando. Simplificamos a túa factura de gas xuntos!

INFORMACIÓN PERSOAL

A súa factura comeza coa información de facturación, onde detallamos a información esencial para a súa xestión financeira. Tamén atoparás os teus datos persoais, garantindo que a factura estea correctamente asociada á túa vivenda.

CONSUMO

O apartado de consumo é fundamental para comprender os teus hábitos de gas. Indicamos o período de facturación, sendo as nosas facturas de gas normalmente bimensuais. Aquí verá a cantidade de gas consumida e a fonte da lectura: real (proporcionada por un técnico), proporcionada polo cliente ou estimada a falta de información.

DATOS DE SUMINISTRO

No apartado de datos do contrato atoparás información relacionada coa subministración, como o código CUPS (Código Universal de Punto de Subministro), o distribuidor asociado ao teu servizo, os teléfonos de emerxencia para calquera eventualidade e a túa peaxe de acceso (RL1 , RL2). , RL3) correspondente.

HISTORIA DE CONSUMO

A continuación atoparás un gráfico ilustrativo que reflicte o teu historial de consumo. Este recurso visual axúdache a identificar patróns e tomar decisións informadas sobre o teu consumo de gas.

PRAZO FIXO

O Prazo fixo calcúlase en función dos días da factura e do prezo diario do prazo fixo. É esa cantidade constante que pagas para garantir o teu suministro, independentemente da cantidade de gas que consumas.

PRAZO VARIABLE

O prazo variable (enerxía consumida) calcúlase en función do seu consumo de gas medido en quilovatios hora (kWh), multiplicado polo prezo por kWh. Este compoñente axústase en función da cantidade real de gas que usas.

Descubre a comodidade das nosas tarifas e contrata online!

Contrata a túa tarifa de gas con Máis

Selecciona tu Tarifa de Gas

Comienza tu experiencia en Máis seleccionando tu tarifa. Para una vivienda habitual, las opciones suelen ser entre RL y RL2.

Proporciona tu CUPS

Facilita tu CUPS, el código que encontrarás en tu última factura de gas. Este código nos permitirá calcular tu consumo anual y ofrecerte una estimación precisa.

Verifica los Datos

Después de proporcionar tu CUPS, podrás verificar de los importes finales estimados en función de tu consumo habitual y aportar tus datos personales.

Clic en Contratar

Nosotros nos encargaremos de revisar la información y nos pondremos en contacto contigo en 24 horas hábiles para confirmar que todo está correcto y formalizar el contrato.

Tes dúbidas sobre o teu suministro de enerxía?

Axudámosche a atopar a mellor solución para ti

Chamámoste de inmediato para asesorarte persoalmente. Sen compromiso, sen custos ocultos!