O coidado do medio ambiente debe converterse nun piar fundamental das nosas vidas. Para comezar a darlle unha volta ecolóxicapara a túa vida diaria, podes comezar dando pequenos pasos na túa casa, como cambiar a unha  compañía de electricidade de enerxía verde. Deste xeito, podes gozar de electricidade e gas producidos de forma sostible na túa casa.

Se aínda non te decidiches ou tes dúbidas sobre a produción deste tipo de enerxía, neste artigo descubrirás a importancia da enerxía verde e o baixo impacto que ten no medio ambiente.

Comprender o concepto de enerxía verde e luz

A enerxía verde, tamén coñecida como enerxía renovable, é un concepto relativamente actual que se está a converter nun piar esencial na procura de solucións ecolóxicas. para cubrir a demanda de electricidade e gas. Grazas a este método, aproveitan fontes naturais inesgotables  para a xeración de electricidade e calor, deixando de lado en maior medida os recursos non renovables.

Coa axuda da enerxía verde, é posible coidar o medio ambiente utilizando técnicas menos invasivas  que teñen un impacto reducido en comparación cos combustibles fósiles.

Algunhas das principais fontes de electricidade verde son:

  • Enerxía solar:  a enerxía obtense da radiación solar a través de paneis solares instalados ben nos tellados dos edificios, ben nos coñecidos como “xardíns solares”.
  • Enerxía eólica:  xérase a partir do movemento do vento mediante aeroxeradores.
  • Enerxía hidroeléctrica:  a enerxía da auga en movemento utilízase para xerar electricidade, ben mediante presas ou correntes naturais.
  • Enerxía da biomasa: a materia orgánica, como os residuos agrícolas ou forestais, utilízase para xerar calor ou electricidade.
  • Enerxía xeotérmica:  a calor extrae da Terra para xerar electricidade ou proporcionar calefacción.
  • Enerxía mareomotriz:  a electricidade xérase aproveitando as mareas.

Cada método é apropiado segundo as necesidades do territorio, segundo se trate dunha zona con elevada radiación solar, se ten encoros ou ríos, se se trata dunha rexión volcánica con zonas tectónicas ou con ventos fortes e consistentes, etc.

A electricidade verde, máis importante que nunca

Cada vez cobra máis relevancia a existencia de empresas eléctricas verdes que se preocupan polo planeta, xa que co paso dos anos abusáronse de técnicas prexudiciais para a natureza e na actualidade a situación é  crítica.

Co uso da enerxía verde, cada vez máis común, contribuímos a respectar o medio ambiente e evitamos que se produzan máis danos nun medio ambiente xa moi danado, reducindo as emisións de gases de efecto invernadoiro e contribuíndo a mitigar o cambio climático. Ademais, a transición á enerxía verde implica a construción, mantemento e explotación de instalacións renovables, que poden xerar emprego no sector.

O investimento en electricidade verde, ademais de proporcionar independencia enerxética ao reducir a vulnerabilidade dos prezos e subministros de combustibles fósiles importados, tamén promove a investigación e o desenvolvemento de tecnoloxías máis eficientes e sostibles, que poden aplicarse a outros sectores máis alá da enerxía.

Sen deixar de lado a súa capacidade de estabilización de prezos mediante uns custos operativos máis previsibles que axudan regular os prezos de electricidade a longo prazo, o realmente importante é a posibilidade que nos brinda aforrar recursos naturais. Co uso de fontes de enerxía naturalmente renovables, como a luz solar ou o vento, consérvanse os recursos esgotables para cando sexan estritamente necesarios.

Non é novo que o cambio climático É un concepto que, por desgraza, está á orde do día en todo o mundo. Os expertos prevén que a nosa calidade de vida seguirá aumentando e empeorando, polo que é hora de comezar a utilizar enerxías verdes que tenden a producir menos contaminantes atmosféricos e non xeran residuos tóxicos na mesma medida que a maioría dos métodos convencionais.

Máis Enerxía, a túa empresa de electricidade verde

En Máis Enerxía, a compañía eléctrica máis galega, sabemos que é absolutamente necesario que todos contribúan a esta loita pola preservación do medio ambiente, por iso nos sumamos a ela utilizando recursos de enerxía verde.

Buscamos proporcionar ferramentas suficientes aos nosos clientes a través da comercialización de electricidade  e  gas. para que se embarquen con nós neste camiño da sustentabilidade e o respecto pola natureza. Ofrecémosche unha variedade de tarifas de luz e gas que non só se adaptan ao teu ritmo de vida, senón que tamén nos converten nunha empresa de electricidade verde que coida o planeta e o aforro enerxético. Máis eficiente, previsible e responsable, esta é a electricidade que ofrecemos para facer a nosa parte no coidado do noso medio ambiente. É o comezo dunha nova era na que non respectar o que nos rodea definitivamente non é unha opción. Se queres cambiar a enerxía máis verde, podes contactarconnosco e xuntos atoparemos a solución perfecta para ti.