• Spanish
 • Galego

Convertimos a Escuridade en Luz e o Frío en Calor
 • Spanish
 • Galego
Doutor Cadaval, 3, Planta 2, Vigo (Pontevedra)
900 373 371
Tarifa de gas escollida: Máis estable

Máis estable Gas

Prezo fixo

🔥 RL1
 • Término fixo: 0,11 €/día
 • Término variable: 0,06728 €/kWh
🔥RL2
 • Término fixo: 0,22 €/día
 • Término variable: 0,06454 €/kWh
🔥RL3
 • Término fixo: 0,45 €/día
 • Término variable: 0,06183 €/kWh
Tarifa eléctrica elixida: Máis estable

Máis estable Luz

Mesmo prezo por tramos

Enerxía
 • Punta (P1): 0,179545 €/kWh
 • Chá (P2): 0,126787 €/kWh
 • Val (P3): 0,090977 €/kWh
🔌 Potencia
 • Punta (P1): 0,069543 €/kW/día
 • Val (P2): 0,069543 €/kW/día

Contrata Máis estable Luz e Máis estable única Gas

Comprometémonos a garantir que o prezo proposto sexa o máximo que pagará. Con nós, a transparencia é a clave. Despois de enviar a súa solicitude, o noso equipo porase en contacto nun prazo de 24 horas para validar os seus datos e garantir un proceso de contratación fluido.


Tarifa de gas escollida: Máis estable

Máis estable Gas

Prezo fixo

🔥 RL1
 • Término fixo: 0,11 €/día
 • Término variable: 0,06728 €/kWh
🔥RL2
 • Término fixo: 0,22 €/día
 • Término variable: 0,06454 €/kWh
🔥RL3
 • Término fixo: 0,45 €/día
 • Término variable: 0,06183 €/kWh
Tarifa eléctrica elixida: Máis estable

Máis estable Luz

Mesmo prezo por tramos

Enerxía
 • Punta (P1): 0,179545 €/kWh
 • Chá (P2): 0,126787 €/kWh
 • Val (P3): 0,090977 €/kWh
🔌 Potencia
 • Punta (P1): 0,069543 €/kW/día
 • Val (P2): 0,069543 €/kW/día

Contrata Máis estable Luz e Máis estable única Gas

Comprometémonos a garantir que o prezo proposto sexa o máximo que pagará. Con nós, a transparencia é a clave. Despois de enviar a súa solicitude, o noso equipo porase en contacto nun prazo de 24 horas para validar os seus datos e garantir un proceso de contratación fluido.