Desde o 1 de marzo, os fogares españois experimentan un incremento regulamentario ata o 21% no IVE aplicado ás súas facturas eléctricas. Esta medida afecta a calquera factura que inclúa algún día do mes de marzo , independentemente de que cubra períodos anteriores.

Por que se baixou o IVE da electricidade?

En resposta ao conflito en Ucraína, o Goberno puxo en marcha unha serie de medidas temporais para contrarrestar os efectos sobre o sector enerxético e os consumidores. Unha destas medidas foi a redución temporal do IVE da electricidade , que pasou do 21% ao 10% en xuño de 2021 e despois ao 5% en xullo de 2022.

Non obstante, estas reducións revertéronse en xaneiro de 2024 segundo o disposto no Real decreto lei 8/2023. Neste caso, o IVE incrementouse ata o 10%, efectivo ata o 31 de decembro do mesmo ano, para despois volver ao 21% o 1 de xaneiro de 2025.

Este cambio normativo estivo condicionado por varios criterios específicos: en primeiro lugar, aplicouse só ás potencias contratadas de ata 10 kW; En segundo lugar, o prezo de mercado da electricidade no mes tiña que estar por encima dos 45 €/MWh .

Cambio normativo: aumento do IVE da electricidade ata o 21%

Desde que se comezaron a adoptar estas medidas, o prezo medio mensual de mercado mantívose por encima da cifra mencionada anteriormente.

No mes de febreiro, a xeración de enerxías renovables alcanzou cotas elevadas grazas aos fortes ventos, o que provocou un descenso do prezo de mercado da electricidade, sendo inferior aos 45 euros estipulados. Como consecuencia, vense afectadas as facturas da luz cuxo período de facturación remata en marzo, aumentando o IVE da factura ata o 21%.

Os consumidores con taxas indexadas (variables) poderían beneficiarse da redución do prezo de mercado, mitigando o impacto da subida de impostos. Non obstante, os que teñan taxas fixas verán un aumento directo das súas facturas, xa que non se ven afectados polas flutuacións do mercado.

Como afectará aos consumidores a subida do IVE da electricidade ata o 21%.

Aínda que a baixada do prezo de mercado pode parecer un alivio, o aumento do IVE ata o 21% compensa este beneficio. Segundo a OCU , isto podería supoñer un incremento anual duns 62 euros na factura dun fogar medio.

Non obstante, o tipo de IVE aplicado poderá cambiar de novo durante o que resta de 2024, en función da evolución do prezo da electricidade. Se supera os 45 euros por MWh, volverase a aplicar o IVE reducido do 10%.

Por outra banda, o Imposto Especial sobre a Enerxía Eléctrica, mantido ata o de agora a tipos reducidos, subirá ata o 3,8% de abril a xuño para despois volver ao 5,11%. En consecuencia, independentemente das posibles modificacións do tipo de IVE, pódese apreciar un lixeiro incremento na factura con respecto a meses anteriores debido a este imposto.

En Máis Enerxía Galega apostamos por apoiar aos nosos clientes durante este período de transición fiscal, proporcionando asistencia, información e solucións adaptadas ás súas necesidades enerxéticas. Estamos dispoñibles para responder a calquera dúbida que poida xurdir.